Alle info over "Verzekering ongeval" en formulier downloads

 

Bent U jammer genoeg het slachtoffer geworden van een sportongeval dan kan U gebruik maken van de bondsverzekering. U vindt het aangifteformulier van "K.B.V.B. - Dienst Ongevallen" hieronder terug, alle aangesloten leden zijn via het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de KBVB verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure:

 

Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval.

Zorg ervoor dat je het formulier "Aangifte Van Ongeval" in uw bezit is voor je naar de dokter gaat.

Je trainer/afgevaardigde kan je dit formulier bezorgen of je kan het formulier ook downloaden onderaan deze pagina.

Informeer goed of een aangifte bij het FSF nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld!

 

Stap 2: Formulier laten invullen door de behandelede geneesheer.

De rubriek "Medisch getuigschrift" op de rugzijde van het formulier dient door de behandelde geneesheer te worden ingevuld. Gelieve de geneesheer te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kinesist.

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen:

Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende geneesheer dit te laten vermelden op het medisch getuigschrift. Het FSF zal enkel overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen (een minimum van 15 dagen sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk). Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze wederom voorgeschreven worden door de behandelende geneesheer. Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door het FSF, zo niet zullen deze behandelingen niet terugbetaald worden.

 

Stap 3: Bezorg het formulier aan de gc van de club.

Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent. Dit formulier dient binnen de

21 kalenderdagen in het bezit te zijn van het FSF zo niet zal het dossier niet aanvaard worden!

Geef de gerechtigd correspondent op een apart briefje eveneens de volgende gegevens:

* je beroep.

* naam en adres van je werkgever.

* klever van je ziekenfonds.

* bankrekeningnummer waarop de eventueel verschuldigde tegemoetkoming kan gestort worden.

* duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval.

* omschrijving van de opgelopen kwetsuur.

 

Stap 4: Het attest van genezing.

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier "attest van genezing". Na volledig herstel laat je dit invullen door de behandelende geneesheer.

Bij dit attest voeg je ofwel de originele terugbetalingsoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen.

Bezorg al deze papieren aan de gerechtigd correspondent, hij zorgt voor de verdere afhandeling.

Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn! Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit.

 

Stap 5: De terugbetaling.

Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigd correspondent het formulier "detail van tegemoetkoming van het FSF". Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB, de gerechtigd correspondent bezorgt een copie aan de speler en aan de penningmeester. Deze laatste zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler.

 

Nog enkele belangrijke punten:

* voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief.

* voor producten die niet vermeld staan als terug betaalbare geneesmiddelen er tevens geen       

   tegemoetkoming.

* de KBVB rekent een franchise van 9,05€ per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling.

* de verjaring van een ongeval treed in 2 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring.

* verplaatsingsonkosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden vergoed voor 50%, 

   met een maximum van 125€ en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds.

* we raden iedereen aan die over een hospitalisatieverzekering beschikt om bij een vrij ernstig

   voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw

   hospitalisatieverzekering.

* de verzekering van de KBVB komt NIET tussen wanneer er aangifte wordt gedaan bij politie.

 

U bezorgt zo spoedig als mogelijk dit document aan de Gc van de club, zijnde

Patrick Bollaerts, Molijkestraat 14 te 3272 Messelbroek ,  0496  53 6 3 76

 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET DEPARTEMENT ONGEVALLEN VAN DE KBVB

BIJ HET IN WERKING TREDEN VAN DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY

Als grootste sportbond in België, moeten wij de ganse tijd waken op de zeer precieze en correcte behandeling van de persoonsgegevens van alle deelnemende partijen. Dit is de reden waarom wij U willen benadrukken dat de nieuwe aangifte, aangepast aan de nieuwe privacywet die in werking is getreden op 25 mei 2018, in de toekomst moet ondertekend worden zowel door de gerechtigde correspondent van de club als door het slachtofferof door zijn ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar. Deze twee handtekeningen zijn verplicht, op straffe van weigering van inboeking ! 


Hier onder vind u het aanvraagformulier terug tot gedeeltelijke tegemoetkoming in uw lidgeld sportclub via uw ziekenfonds. Vergeet niet om dit formulier te laten invullen door onze sportclub! 

Download
Attest sportvoordeel CM.pdf
Adobe Acrobat document 248.8 KB
Download
Attest sportvoordeel Neutraal Fonds.pdf
Adobe Acrobat document 25.2 KB
Download
Attest sportvoordeel Liberaal Fonds.pdf
Adobe Acrobat document 40.3 KB
Download
Attest sportvoordeel De Voorzorg.pdf
Adobe Acrobat document 255.9 KB


Seizoen 2019/2020

Links 1° Nationale en Beloften

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seizoen 2019/2020

Links Dames

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zowel Futsal Eksel-ent als Fc Statie Lommel hebben momenteel geen website en facebook-pagina.


Seizoen 2019/2020

Links Jeugd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metal Tongeren heeft momenteel geen website en facebook-pagina.


Seizoen 2019/2020

Officiële instanties

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seizoen 2019/2020

Informatieve websites

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------